1

Verandering en Groeimanagement

Cleardynamics is een organisatie voor verandering, groei en coaching. Duidelijk en open. Met merkbaar resultaat voor klanten. Mijn passie ligt in het helpen van teams om vanuit verbinding tot een beter resultaat te komen. Groei waarbij oog is voor opbrengsten én de menselijke factor. Het resultaat zijn teams en individuen die genieten van het werk, verantwoordelijkheid nemen en kwaliteit leveren.

ClearDynamics

Mijn aanpak is transparant. Groei- en veranderstrategieën vertaal ik methodisch door naar de organisatie, het team en het individu. Vanuit verbondenheid, vertrouwen en respect voor onderlinge verschillen behaal ik op een daadkrachtige en energieke manier resultaat.

Sjaak Smeets

De winst

Je werkt samen met een veranderaar met een achtergrond in bedrijfskunde, interim-, project- en teammanagement. Ik doorzie snel situaties. Voel wat er speelt. Maak onbesproken zaken bespreekbaar. Combineer ICT-kennis met de business. Met focus op resultaat en delivery.

It’s all about the attitude and making real connection

Ik sla de brug tussen de systeem implementatie (bovenstroom) en de impact die dit heeft op de mensen (onderstroom). Dit alles vanuit de gedachte ‘van controle naar vertrouwen’.
Kies voor succesvolle systeem implementaties en continu verbeteren.

Als teamcoach vergroot ik de lenigheid van jouw team en de organisatie. Door het maken van verbinding verbetert de onderlinge communicatie. We zijn continu met elkaar in gesprek over wat de meeste waarde toevoegt voor de business en hoe we daar als team aan kunnen bijdragen.

Werken is leuk! Vanuit een werkgerelateerd vraagstuk coach ik medewerkers op een actieve wijze. Denk hierbij aan leidinggeven, werksfeer of een individueel teamlid. Vanuit persoonlijke behoefte maak ik de vertaalslag naar resultaatgerichte coaching.

Wat andere zeggen over ClearDynamics en Sjaak

In de rol van projectmanager heb ik met Sjaak (als opdrachtgever) nauw samen mogen werken bij de implementatie van Maia DB/DC bij Timeos, de pensioenuitvoerder voor het het bedrijfspensioenfonds van de grafische sector. Een mooi maar zeker geen gemakkelijk project. Op basis van respect voor elkaars rol heb ik onze samenwerking die ik typeer als “zij aan zij” zeer gewaardeerd. Sjaak stuurt procesgericht met een scherpe focus op resultaat/kwaliteit voor de klant. Tevens hebben we samen gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie voor de toekomst. Naast eigen ideeën staat Sjaak open voor andere inzichten en weet deze te combineren om het eindresultaat “sterker” te maken. Sjaak gaat uit van zijn eigen kracht en dat zorgt ervoor dat hij steeds blijft groeien in zijn rol.

Sjaak is een gedreven persoon met een sterke focus op de kwaliteit en de resultaten. Hij heeft een absolute winners-mentaliteit! Sjaak is zeer betrokken en neemt verantwoordelijkheid en maakt deze ook waar. Hij is in staat om het team op sleeptouw te nemen. Hij heeft een sterke eigen visie en draagt deze goed zonder de ruimte voor anderen weg te nemen. Zijn leiderschap kenmerkt zich vooral door samen met het team de doelstellingen te halen.