Transitiemanagement

Ik sla de brug tussen de systeem implementatie (bovenstroom) en de impact die dit heeft op de mensen (onderstroom). Dit alles vanuit de gedachte ‘van controle naar vertrouwen’.
Kies voor succesvolle systeem implementaties en continu verbeteren.

Teamcoaching

Als teamcoach vergroot ik de lenigheid van jouw team en de organisatie. Door het maken van verbinding verbetert de onderlinge communicatie. We zijn continu met elkaar in gesprek over wat de meeste waarde toevoegt voor de business en hoe we daar als team aan kunnen bijdragen.

Individuele coaching

Werken is leuk! Vanuit een werkgerelateerd vraagstuk coach ik medewerkers op een actieve wijze. Denk hierbij aan leidinggeven, werksfeer of een individueel teamlid. Vanuit persoonlijke behoefte maak ik de vertaalslag naar resultaatgerichte coaching.