Transitiemanagement

Transitiemanagement is het succesvol veranderen van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Vaak geïnspireerd op ambitie of vanuit pure noodzaak. Het succes van de transitie wordt bepaald hoe de organisatie omgaat met deze (complexe) veranderprocessen. Als transitiemanager sla ik de brug tussen de systeem implementatie (bovenstroom) en de impact die dit heeft op de mensen (onderstroom).

Onderstroom en bovenstroom

Transitiemanagement is het bewust veranderen van A naar B(eter). Dit kan alleen wanneer er oog is voor zowel de onderstroom en bovenstroom in de organisatie. De bovenstroom is vaak duidelijk zichtbaar: een nieuw systeem, nieuwe processen, functies, bevoegdheden. Van deze ‘harde’ factoren is duidelijk wat de organisatie verwacht. De onderstroom is wat leeft in de organisatie. Niet direct zichtbaar, weldegelijk voelbaar. Denk aan belevingen, machteloosheid, verwachtingen, motivatie, groepsdynamiek. Allemaal ‘zachte’ factoren bepalend voor de cultuur en het uiteindelijke succes.

Vertrouwen als basis voor succes

Van controle naar vertrouwen. Dat is waar het om draait bij transitiemanagement. Als transitiemanager van complexe processen met diverse stakeholders zorg ik voor de verbinding. Ik leg de relatie tussen rationele doelstellingen en emotionele impulsen. Samen bepalen we de juiste richting, met wie we welke stappen gaan maken. Door aandacht voor boven- én onderstroom, individuele en teambelangen, kan jouw organisatie de transitie maken en continu verbeteren.

Systemische transitiemanagement

Verbindend tussen stakeholders

Continue verbeteren

Direct aan de slag

Transitie naar agile werkomgeving

Succesvol veranderen

Meer weten over mijn aanpak als transitiemanager?

Ik ga graag met je in gesprek. Onder het genot van een goeie espresso reik ik je drie concrete tips aan om meteen mee aan de slag te gaan.