Individuele coaching

Bij individuele coaching staat de vraag centraal: wat wil je bereiken? Of het nu een werksituatie is waarin je effectiever wilt worden. Bewustwording van het effect van jouw gedrag op anderen wilt vergroten. Je competenties wilt ontwikkelen. Je patronen wilt doorbreken. Meer persoonlijke begeleiding wilt in een teamtraject. Individuele coaching is het begin van de verandering. Uiteraard alleen als jij er écht voor kiest.

Systemisch coachen

Mijn coachingsaanpak is vanuit het systemisch denken. Bij systemisch coachen is het uitgangspunt dat jij onderdeel bent van een systeem. Het systeem is jouw organisatie of het team waar je in werkt. Dat systeem beïnvloed jouw gedrag. Als systemische coach kijk ik vanuit het grote geheel (het systeem, jouw werk) naar de bestaande processen en patronen. Met die informatie gaan we aan de slag met jouw coachvraag en hoe je daarin wilt ontwikkelen. Het resultaat is persoonlijke groei gekoppeld aan het organisatie- of teamdoel.

Personal coach

Ik ben personal coach gericht op werkgerelateerde coachingsvragen. Ik help je bergen verzetten. Uitdagingen (problemen of conflicten) op het werk horen daar ook bij. Als personal coach daag ik je uit. Ik houd je een spiegel voor, ook al geeft dat soms weerstand. Persoonlijke belemmeringen doorbreken hoort erbij. Ik leer je hoe je de beste versie van jezelf kunt worden binnen jouw team of bedrijf. Jij bepaalt het doel. Als personal coach help ik je het te bereiken.

Systemisch coachen

Snel rendement

Werkgerelateerd coachingsvraagstuk

Persoonlijke leerdoel centraal

Uitdagend

Vertrouwde omgeving

Individuele coaching start met een gedegen intake

Individuele coaching vraagt om intensieve samenwerking dat resultaat oplevert. Tijdens de intake ervaar je wat ik voor jou kan betekenen.